Telefon ikon Telefonszámaink

Közjegyző joga és feladatai

Közjegyző saját cég alapításánál

A közjegyzők mind képzett jogászok, akiket az igazságügyi miniszter nevez ki határozatlan időre, azért, hogy segítsék a jogviták peren kívüli lebonyolítását. Közjegyző csak olyan személy lehet, aki állalmi és jogtudományi egyetemi végzettséggel, jogi szakvizsgával és szakmai gyakorlattal is rendelkezik. A közjegyzők ügyfeleiknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtanak. Abban az esetben, ha több fél érdekelt ugyanabban az ügyben, a felek pártatlan tanácsadójaként működik.

Közjegyző munkájának felügyeletét a székhelye szerint illetékes törvényszék elnöke, illetve a területi közjegyzői kamara elnöksége végzi. A közjegyzők nem nyújthatnak segítséget olyan ügyletekben, amelyek tisztességtelenek vagy jogszabályba ütköznek. Ha a közjegyző vállal egy adott esetet, akkor teljes körű titoktartást és jogi segítség nyújtását garantálja. Ez azt jelenti, hogy minden tényt, adatot és titkot, aminek a birtokába jut, bizalmasan kezel és még a hatóságoknak is csak az ügyfél beleegyezésével ad tovább. Ezen kívül hatósági eljárásokban is képviseli az ügyfelet. A közjegyző legfontosabb feladatai, hogy jogi nyilatkozatokat és szerződéseket foglal közjegyzői okiratba. Ezek az okiratok közhitelesek, tehát külön felülvizsgálat nélkül is elfogadják valódiságukat és bizonyító erővel bírnak: bizonyítják a benne foglalt adatok, események, nyilatkozatok hitelességét, megtételét és időpontját. Közjegyzői okiratba foglalt szerződés esetében hosszas bírósági tárgyalások nélkül, rögtön bírósági végrehajtás kezdeményezhető megfelelő feltételek mellett. A közjegyzők tehát különböző területeken lévő feladatok ellátására jogosultak. Az alábbiakban ezekből tekintünk át néhányat, melyek céges ügyintézéshez leginkább kapcsolódhatnak.

A közjegyzők jogosultak okirat, érték és pénz megőrzésére, amennyiben közjegyzői okirat készítése közben vagy azzal kapcsolatosan felkérést kaptak erre. Ezen megőrzendő értékek, iratok kezeléséről nyilvántartást kötelesek vezetni. Közjegyző végezheti el az ellopott, elveszett vagy megsemmisült okiratok és értékpapírok semmissé nyilvánítását is, illetve segítséget nyújt ezek pótlásában. A közjegyző ezen kívül végezhet aláírás hitelesítést, mely esetben a szóban forgó okiraton lévő aláírást az ügyfél a közjegyző jelenlétében sajátjának ismeri el, vagy a helyszínen írja alá. Ebben az esetben a közjegyző csak az aláírást hitelesíti nem pedig az okiratban foglaltakat. Az aláírási címpéldány a céget képviselő tisztségviselő kézjegyének vagy névaláírásának azonosítására szolgál, de a képviseleti jog létezését nem bizonyítja. Közjegyző segítségével kezdeményezhető fizetési meghagyásos eljárás, illetve iratható kölcsönszerződés és tartozáselismerő nyilatkozat is, melyek mind azt szolgálják, hogy a kölcsönadó fél egyszerűen visszakapja jogos tulajdonát és, hogy az adóstól ne lehessen a megállapodáson felüli visszatérítést követelni. Közjegyző jelenlétében végezhető előzetes bizonyítás is, amely segíti az esetleges per elkerülését vagy gyors lezárását, hiszen olyan tényeket foglal magában és bizonyít, melyek utólag nehezen vagy egyáltalán nem ellenőrizhetők. Ők végzik az igazságügyi szakértő kirendelését is olyan esetekre, amelyek megállapításához szakértelemre van szükség.

A közjegyzők munkájáért az ügyfél közjegyzői díj fizetésére köteles, mely díjszabás mértékét törvényi rendelet szabályozza az ügyfél védelme érdekében. A díj meghatározásának alapja, hogy a díj nagysága az ügyértéktől függ. Amennyiben ez nem megállapítható, akkor a munkával eltöltött idő alapján szabják meg.

Forrás: mokk.hu, kozjegyzotkeresek.hu, kozjegyzo.net

keyboard_arrow_up