Telefon ikon Telefonszámaink

Közjegyzők VI. kerület elérhetőségei

Dr. Reviczky Renáta Közjegyző

Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 1. 4. em. 11.

Telefonszám: +36 1 332 2258 , +36 1 302 5601

E-mail cím: notary@tabellio.hu, iroda.reviczky@kozjegyzo.hu

Weboldal: www.tabellio.hu

Dr. Máté Viktor közjegyző

Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. 4/4

Telefonszám: +36 1 920 0360

E-mail cím: iroda@budapestkozjegyzo.hu

Weboldal: www.budapestkozjegyzo.hu

Közjegyző feladatai

A közjegyző olyan szakképzett jogász, aki jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez, igyekszik a jogviták peren kívüli rendezésére. A közjegyzőt határozatlan időre nevezi ki az igazságügyi miniszter. Milyen feladatkörei vannak a közjegyzőnek, amivel akár a vállalkozás életében is szerepet játszhat?

A közjegyző egyik fő feladata a jognyilatkozatok, szerződések köziratba foglalása. Ilyen lehet például a meghatalmazás vagy a tartozáselismerő nyilatkozat. Mivel a közjegyző közhitelességnek örvend, ezért ezeknek a közokiratoknak a tartalmát nem szükséges a későbbiekben vizsgálni, valódinak fogadhatók el. A közjegyző munkája kapcsán titoktartást köteles vállalni, tehát az ügyletek bizalmasak maradnak. A titoktartás a hatóság előtt is érvényes, így csak akkor árulhat el bármit, ha arra ügyfele engedélyt ad. További segítség a vállalkozókra tekintettel, hogy a közjegyző teljeskörű szolgáltatást nyújt, azaz hatósági ügyekben képviselheti ügyfelét, így helyettesítve őt a fáradalmas folyamatoknál. Szintén megkímélheti ügyfelét a hosszan elnyúló bírósági ügyektől abban az esetben, ha ügyfelének partnere nem tartja be a közokiratban foglaltakat. Ekkor a közjegyző egyből bírósági végrehajtást kezdeményezhet. A közjegyző jogosult az elveszett, megsemmisített okiratok semmissé nyilvánítására, illetve annak pótlásában is segítséget tud nyújtani. Hitelesíthet aláírást vagy másolatot is, amennyiben az ügyfél előtte írja alá vagy elismeri aláírásának valós voltát. Közjegyzői okirat készítése közben az ügyfél megbízást adhat a közjegyzőnek okirat, értékpapír vagy pénz megőrzésére, amit a közjegyző nyilvántartásba köteles venni.

A közjegyző jogosult megtagadni az ügyletet, amennyiben az törvénybe ütközik vagy kikerüli azt. A közjegyzők működésének ellenőrzését a közjegyzői kamara, illetve az illetékes törvényszék elnöke végzi. A közjegyzői díjak egységesek, törvénybe foglaltak, ezzel védve az ügyfeleket. A díjazás függ az ügyletértéktől, amennyiben az nem állapítható meg a közjegyző munkaóráitól.

Bővebb információkért olvasson tovább.

keyboard_arrow_up