Telefon ikon Telefonszámaink

Közjegyzők II. kerület elérhetőségei:

Dr. Varga Krisztina közjegyző

Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 21. I/3.

Telefonszám: +36 1 202 4276 , +36 1 213 9433

E-mail cím: iroda.vk@kozjegyzo.hu

Weboldal: www.notaire.hu

Dr. Szalontai Magdolna Rozália közjegyző

Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 7. I/1.

Telefonszám: +36 1 225 3307, +36 1 225 3308

E-mail cím: szalontai@mokk.hu

Weboldal: www.szalontai.kozjegyzok.mokk.hu

Miben tud segíteni egy közjegyző?

A közjegyzők olyan szakemberek, akik segítenek a jogviták peren kívüli elrendezésében. Egytől egyig szakképzett jogászok, akiket az igazságügyi miniszter nevez ki. A közjegyzők számos dologban tudják segíteni ügyfeleiket. Lássuk ezeket!

Fontos leszögezni, hogy a közjegyző mindig pártatlan, tehát ha egy ügyben több fél is érdekelt, ő pártatlan tanácsadóként fog működni. A közjegyző teljeskörű titoktartást vállal, azaz minden adatot, titkot bizalmasan kezel, hatóságnak is csak ügyfele kérésére adja ki azokat. Ügyfelét hatósági eljárásokban is képviselheti, ezzel rengeteg időt és energiát spórolva meg neki. Az egyik alapvető feladata a közjegyzőnek a közjegyzői okirat megírása. A közokiratban szerződéseket, nyilatkozatokat fogalmaznak meg, amiket nem lehet selejtezni vagy figyelmen kívül hagyni. A közjegyzői okirat mindig közhiteles, ennek következtében valódiságukat elfogadják, a benne foglaltak bizonyító erővel rendelkeznek. Amennyiben közjegyzői okirat készítése kapcsán felkérést kap okirat, pénz vagy érték megőrzésére, jogosult lesz rá. Abban az esetben, ha elveszik vagy megsemmisül egy okirat, a közjegyző jogosult annak semmissé nyilvánítására, esetleges pótlásának megsegítésére. Aláírás hitelesítését szintén közjegyző végezheti, amennyiben előtte írják alá az okiratot vagy az ügyfele elismeri annak aláírását. Amennyiben kölcsönadásról van szó, közjegyző által érdemes íratni kölcsönszerződést, ami egyaránt védi a hitelezőt és a hitelezettet is. A közjegyző az igazságügyi szakértő szerepét is magára öltheti, amennyiben szakértelme döntő az ügyben. Előzetes bizonyítás is végezhető közjegyző jelenlétében az esetleges per elkerülése végett. Fontos, hogy a közjegyző csak azokban az ügyletekben vehet részt, amely nem ütközik jogszabályba, nem tiltott vagy tisztességtelen. Ezeket köteles megtagadni.

Országszerte közjegyzői kamarák működnek, akik a közjegyzők munkáját felügyelik a helyi törvényszék elnökével együtt. A közjegyzői díjat törvényi rendelet határozza meg, nagysága függ az ügy értékétől. Abban az esetben, ha nem lehet pontos értéket megállapítani, munkaidő alapján állapítják meg a fizetendő díjat.

Bővebb információért kattintson ide.

keyboard_arrow_up