Telefon ikon Telefonszámaink

Közjegyzők VII. kerület elérhetőségei

Dr. Korbuly Tamás közjegyző

Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 9. 2. emelet 1

Telefonszám: +36 1 380 1504, +36 1 611 2025

E-mail cím: korbuly.tamas@mokk.hu

Weboldal: www.korbulytamas.kozjegyzok.mokk.hu

Dr. Sperlágh Katalin közjegyző

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 29 IV/30.

Telefonszám: +36 1 321 8094, +36 1 321 8166

E-mail cím: sperlagh@mokk.hu

Weboldal: www.sperlagh.kozjegyzok.mokk.hu

Mit csinál egy közjegyző?

A közjegyzők olyan jogász szakemberek, akiket az igazságügyi miniszter határozatlan időre nevez ki, a törvény pedig közhitelességgel ruház fel. Segítenek a jogviták elkerülésében, a peren kívüli rendezésében. Vállalkozóként hasznos tisztában lenni azzal, mikor lehet közjegyzőhöz fordulni.

A közjegyző teljeskörű szolgáltatást nyújt partnerének, azaz képviselheti őt a hatósági eljárásokban, illetve abban az esetben is megkímélheti őt a hosszadalmas procedúrától, ha partnere nem tartja be a köziratban foglaltakat. Ekkor a közjegyző azonnali bírósági végrehajtást kedvezményezhet. A közjegyző mindig pártatlan, azaz több ügyfél képviselete esetén pártatlan tanácsadóként működik. Közjegyzői feladatok közé tartozik a jognyilatkozatok, szerződések, mint például tartozáselismerő nyilatkozat vagy meghatalmazás köziratba foglalása. Ezeknek a köziratoknak a tartalmának valódiságát nem szükséges ellenőrizni, ugyanis a közjegyző közhitelességnek örvend, tehát minden, amit ő hitelesít, valódinak fogadható el. Az ügyfél megbízást adhat közjegyzői okirat készítése közben a közjegyzőnek okirat, pénz vagy értékpapír megőrzésére, amit nyilvántartásba szükséges venni. Amennyiben iratelvesztés történik, a közjegyző jogosult annak semmissé nyilvánítására, illetve az esetleges pótlásban is segítséget nyújthat. A közjegyző jogosult aláírás hitelesítésére, amennyiben az aláírás előtte történik vagy az ügyfél elismeri annak valós voltát. A közjegyző köteles titoktartást vállalni az ügyfele ügyleteivel kapcsolatban, amit még hatósági kérés esetén is meg kell tartania, kivéve, ha ügyfele engedélyt ad információ átadásra. Abban az esetben, ha az ügylet törvénybe ütközik vagy kikerüli azt, a közjegyzőnek meg kell tagadnia az együttműködést.

A közjegyzői díjak egységesek és törvénybe foglaltak, ezzel kerülve a versenyhelyzetet, illetve a visszaéléseket. A díjazás az ügylet értékétől függ, azonban, ha az nem állapítható meg, a munkaórákat szükséges alapul venni. A közjegyzők működését a területi közjegyzői kamara és az illetékes törvényszék elnöke felügyeli.

keyboard_arrow_up