Telefon ikon Telefonszámaink

Közjegyzők III. kerület elérhetőségei

Dr. Steiner Erika közjegyző

Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 60. földszint 1.

Telefonszám: +36 1 387 5558 , +36 1 250 3659

E-mail cím: info@drsteiner.hu

Weboldal: www.kozjegyzo3kerulet.hu

Dr. Barbalics Miklós közjegyző

Cím: 1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 53/A. I/5.

Telefonszám: +36 1 368 8305, +36 1 439 0670

E-mail cím: barbalics@kozjegyzo.hu

Weboldal: www.kozjegyzo.net

Ki az a közjegyző? Mit csinál?

Olyan jogász szakember, akit az igazságügyi miniszter nevez ki, továbbá a törvény közhitelességgel ruház fel, fő feladata a jogviták megelőzése, peren kívüli rendezése. Ki is ő? Hát a közjegyző! Vállalkozóként praktikus ismerni a közjegyző főbb feladatköreit, hiszen a cégek életében is sokszor szerepet játszanak. Milyen hatáskörei, feladatai vannak egy közjegyzőnek?

A közjegyző közhitelességnek örvend, tehát tevékenysége eredményét megbízhatónak, igaznak fogadják el. Teljeskörű szolgáltatást nyújt, tehát képviseli a hatósági eljárásokban ügyfelét. A közjegyző minden esetben köteles a titoktartásra. Hatósági felszólításra is csak az ügyfele beleegyezésével oszthat meg információkat ügyletével kapcsolatban. Amennyiben az ügylet, amire felkérik a közjegyzőt törvénybe ütközik vagy kikerüli azt, köteles megtagadni az együttműködést. Egyik legfontosabb feladata a közjegyzőnek a közokirat készítés, ami nem selejtezhető, nem hagyható figyelmen kívül. Amennyiben ügyfelének partnere nem teljesíti a közokiratban foglaltakat, a közjegyző bírósági végrehajtást kezdeményezhet ezzel is kikerülve a végeláthatatlan bírósági eljárást.

Ezek az okiratok bizonyító erővel bírnak, tehát a benne foglaltak közhitelesnek tekinthetők. Közjegyzői feladatok közé tartozik az aláírás és másolat hitelesítés is. Amennyiben az ügyfél megbízást ad okirat, pénz vagy értékpapír megőrzésre, azt a közjegyző köteles megőrizni és nyilvántartásban vezetni. Kölcsönadás esetén a közjegyző által írt kölcsönszerződés védi a feleket, a kölcsönadót, hogy visszakapja a hitelezett összeget, tárgyat, és a kölcsönvevőt is, hiszen plusz összeget nem tudnak behajtani rajta ezáltal. Esetleges okirat elvesztése, megsemmisülése esetén a közjegyző jogosult annak semmissé nyilvánítására. Az okirat pótlásában is tud segítséget nyújtani ügyfelének.

A közjegyzői díjak törvényben meghatározottak, ezzel védve az ügyfeleket. Díjuk függ az ügy értékétől, amennyiben az nem állapítható meg, a közjegyző munkaidejét szükséges alapul venni. Működését a területi közjegyzői kamara és az illetékes törvényszék elnöke felügyeli.

További információkat itt olvashat.

keyboard_arrow_up