Hogyan lehetséges nonprofit Kft. alapítása?

Közzétéve:

Nonprofit kft alapítása

Habár 2014. óta nem alapítható nonprofit Kft. (korlátolt felelősségű társaság), azért ma is alapítható olyan gazdasági társaság, mely működésében megegyezik ezzel a formával. Nonprofit Kft. alapítása a korlátolt felelősségű társasági formára jellemző jogi előírások főszabálya szerint történt, minimum 3 millió forint törzstőke befizetésével.

Nonprofit szervezet alapításáról akkor beszélünk, amikor egy gazdasági társaság tevékenysége nem a tagok jövedelemszerzése céljából jött létre, de nem is feltétlen társadalmi közös szükséglet kielégítésére. A tagok a nyereséget nem oszthatták el maguk között, hanem az a társaság vagyonát gyarapította. Nonprofit gazdasági társaság csak kiegészítő jelleggel folytathatott üzletszerű gazdasági tevékenységet. 2007. július 1. és 2014. között volt lehetőség nonprofit társaság alapítására, előtte közhasznú társaságként lehetett hasonlót alapítani. 2011. után nonprofit Kft. is megkaphatta a közhasznú jogállású címet, ha megfelelt bizonyos feltételeknek.

Egy nonprofit gazdasági társaság akkor nyerhette el a közhasznú jogállású státuszt, ha tevékenységével hozzájárult az egyén és társadalom közös szükségleteinek kielégítéséhez és ehhez rendelkezett a szükséges erőforrásokkal. A közhasznú státuszba soroláshoz szükséges erőforrások meglétének elbírálásához az előző két év lezárt üzleti mérlegét vették figyelembe. A nonprofit gazdasági társaságok, így Kft.-k is, már alapításkor kérvényezhették, hogy közhasznú státuszba sorolják őket. Ehhez közszolgálati szerződés írására volt szükség, melyben a társaság vállalta, hogy eleget fog tenni a közhasznúság feltételeinek.

Nonprofit Kft. alapítása az adott társasági formára jellemző szabályok szerint történt. Egy vagy több személy is alapíthatott nonprofit Kft.-t törzstőke befizetésével, mely a tagok törzsbetéteiből állt össze. Nonprofit Kft. minimális törzstőke befizetésével volt alapítható, mely 3 millió forint. A törzstőke befizetése pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással is lehetséges volt. Nem volt szükséges a törzstőke egészét alapítás előtt a nonprofit gazdasági társaság rendelkezésére bocsátani. A törzstőke emelésére később, az alapítás után is volt lehetőség. Fontos megjegyezni, hogy nonprofit Kft. alapítása után a törzstőke emelés eredménytartalékból nem volt lehetséges.

Nonprofit gazdasági társaságként alapított cég később már nem alakulhatott át nyereség érdekeltségű gazdasági társasággá. Nonprofit Kft. alapításánál a létesítő okiratban előre meg kellett határozni, hogy megszűnés esetén a közhasznú célt szolgáló vagyont mire lehet felhasználni. Ha nem rendelkeztek erről külön, akkor a Nemzeti Együttműködési Alap kapta az esetleges tartozások kifizetése után megmaradt összeget.

A LOGOSZ Cégcsoport foglalkozik cégalapítással és cégmódosítással, de nonprofit gazdasági társaság alapítására sajnos nincsen lehetőség irodáiban. Nonprofit cég alapítására specializálodott szakembert máshol szükséges keresni.

Forrás: net.jogtar.hu, cegjog.info, regi.ugyintezes.magyarorszag.hu

keyboard_arrow_up