Telefon ikon Telefonszámaink

Kft. alapítás menete

Kft. alapítás legfontosabb tudni valók

Amikor egy cég előre meghatározott törzstőkéből jön létre, amely a tagok törzsbetétéből tevődik össze, akkor beszélünk korlátolt felelősségű társaság (Kft.) alapításáról. Ezt azért tekintik előnyösnek, mert, ahogy a név is mutatja, a tagok csak korlátolt felelősséggel rendelkeznek és kötelezettségük csak a saját törzsbetétüknek mértékéig terjed, nem felelnek teljes vagyonukkal.

A Kft. alapításhoz szükséges törzstőkének csak egy részét kell a cégbírósághoz való benyújtás előtt elérhetővé tenni a társaság számára, a fennmaradó részt elég a bejegyzés után számított két éven belül befizetni. Azonban mindaddig, amíg a tagok nem fizették be a teljes törzstőkét, mindenki a törzsbetétje erejéig tartozik helytállni a cég adósságaiért akár a teljes vagyonával. Ilyen módon a Kft. alapítás törzstőke nélkül is lehetséges. A cég alapítása megoldható egyszerűsített elektronikus eljárás keretein belül, ahol a cégalapítás illetékmentes. Ezen kívüli csupán az ügyvédi munkadíj merül fel, mint Kft. alapítás költsége, ilyen módon ingyenes cégalapítás nem lehetséges. Azonban a Logosz Cégcsoportnál, ahogy általában a cég alapítási költségek, a Kft. alapítás díja is nagyon kedvező.

A Kft. létrehozása során a cég bejegyzéséhez szükséges egy cégnév, amely nem egyezik meg semmilyen más cégnévvel, illetve nem összetéveszthető semmilyen már működő céggel. A névben fontos szerepelnie a korlátozott felelősségű társaság megnevezésnek vagy a Kft. rövidítésnek. A főtevékenységet és melléktevékenységek sorát a létesítő okiratban kell feltüntetni, melyet az ügyvéd ellenjegyzése után kell a cégbíróság felé továbbítani a többi papírral együtt.

Kft. indításakor a cégalapításhoz szükséges egy székhely megadása. A székhely lehet saját tulajdonban lévő ingatlan is. Amennyiben nincs saját ingatlana a vállalkozónak vagy nem szeretné azt székhelyként feltüntetni, lehetőség van erre specializálódott cégektől székhelyszolgáltatást igénybe venni, mely sok kényelmetlenségtől kímélheti meg a cégtulajdonosokat. Amennyiben a székhelyként szolgáló ingatlan nem az alapító(k) tulajdonában van, rendelkezni kell egy hozzájáruló nyilatkozattal az ingatlan tulajdonosától, hogy az ingatlan címét jogosan tüntetik fel székhelyükként. Ezen kritériumoknak a LOGOSZ Cégcsoport teljesen megfelel, és rendkívül kedvező árakkal is rendelkezik.

A Kft. alapításhoz szükséges dokumentumok:

  • a székhelyként megjelölt ingatlan tulajdoni lapja, mely 30 napnál nem lehet régebbi
  • az adott ingatlan használati jogát bizonyító okmány
  • tulajdonos és a vezető tisztségviselő lakcím kártyája és személyi igazolványa
  • vezető tisztségviselő adókártyája

Társaság nem működhet ügyvezető nélkül, ám ezt a tisztséget csak olyan személy töltheti be a Kft.-ben, aki munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban van az adott társasággal, továbbá megfelel bizonyos kritériumoknak, illetve nincs eltiltva ilyen tisztség viselésétől.

Kft.-t alapíthat egy vagy több személy is, ám ennek megfelelően bizonyos dolgok másképp működnek. Egyszemélyes Kft. esetében például nem társasági szerződést, hanem alapító okiratot írnak. Ezen kívül 2006-os jogszabályváltozás óta nem feltétlenül szükséges könyvvizsgáló alkalmazása. Több személy által alapított korlátozott felelősségű társaság esetében fontos megemlíteni, hogy habár a társaság tagjainak törzsbetétei nem kell, hogy egyelőek legyenek, együttesen ki kell tenniük a Kft. minimális törzstőke összegéhez szükséges 3 millió forintot. A fejenkénti törzsbetétek összege sem lehet kevesebb 100. 000 forintnál. Ezen kívül lényeges, hogy a törzsbetétek nagysága nem minden esetben arányos a döntésben való részvétel mértékével.

A cégalapításhoz és cégbejegyzéshez szükséges időtartam egyszerűsített eljárás esetében általában 1-3 munkanap, amennyiben jelen vannak a Kft. alapításhoz szükséges dokumentumok. Abban az esetben, ha valamelyik dokumentum lemarad, valamilyen elintéznivalót elmulasztottak, stb. további 8 nap áll rendelkezésre, ezek pótlására.

Kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Országosan több mint 20 irodában állunk rendelkezésére!

keyboard_arrow_up