Telefon ikon Telefonszámaink

Kft. alapítás törzstőke befizetése után lehetséges? Mekkora összeg a Kft. minimális törzstőkéje?

Közzétéve:

Kft alapítás törzstőke befizetés után

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) alapításához szükséges a törzstőke összegének meghatározása és befizetése. A Kft. minimális törzstőke összege törvényileg meghatározott, de nem szükséges a teljes összeget bejegyzés előtt rendelkezésre bocsátani.

Cégalapítás törzstőke nélkül nem lehetséges, de van olyan cégforma melynek esetében nincsen meghatározva kötelező minimum összeg. Betéti társaság (Bt.) alapítás törzstőke minimuma például akármilyen kis összeg is lehet, bár a jegyzett tőke helyes megnevezése Bt. esetén vagyoni betét. Kft. alapítás törzstőke nélkül nem lehetséges, ahogy semelyik gazdasági társaság alapítása sem. A Kft. minimális törzstőke a 2017-es törvénymódosítás óta 3.000.000 Ft. A módosítást megelőzően ez az összeg csupán 500.000 Ft. volt, és a megadott határidőig el kellett végezni a Kft. kötelező törzstőke emelést.

Kft. alapítás törzstőke befizetése, több tag esetén a tagok törzsbetétének beszolgáltatásával történik. Egyik tag törzsbetéte sem lehet kevesebb, mint 100.000 Ft. A törzsbetét rendelkezésre bocsátása történhet pénzbeli vagyoni hozzájárulással vagy apporttal. Az apport a nem vagyoni hozzájárulást jelenti, ami lehet valamilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog, akár adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is. Az apport vélt értékének meghatározásában fontos kikérni szakértő vagy könyvvizsgáló véleményét, hiszen az apport értékének téves megítélése következményeképpen jelentős veszteség érheti a céget.

Nem kötelező a Kft. törzstőke teljes összegét befizetni a bejegyzés előtt. A törzstőke egészét csak a Polgári törvénykönyvben vagy létesítő okiratban meghatározott időpontig szükséges rendelkezésre bocsátani. A Kft. tagok az általuk vállalt törzsbetét összegéig tartoznak helytállni a társaság adósságaiért, még a teljes összeg befizetés előtt is.

keyboard_arrow_up