Telefon ikon Telefonszámaink

Mit tartalmaz a székhelyszolgáltatás szerződésminta? Milyen adatok szükségesek a megkötéséhez?

Székhelyszolgáltatás szerződés minta

Székhelyszolgáltatás szerződésminta használatával a székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszony még hamarabb létre jöhet. A székhelyszolgáltatási szerződésminta a szerződő felek adatainak kitöltésével már készen is áll az aláírásra.

A székhelyszolgáltatási szerződésminta kitöltéséhez szükséges adatok a következők:

  • megbízott székhelyszolgáltató cég neve, cégjegyzék száma, székhelye, adószáma, ügyvezető neve
  • megbízó gazdasági társaság ügyvezetőjének neve, anyja neve, személyigazolvány száma, lakhelye, születési ideje és helye, adóazonosító jele
  • megbízó cég neve, adószáma, székhelye
  • szolgáltatást igénybe vevő neve, email címe, meghatalmazott neve
  • székhelyszolgáltatás ára

A székhelyszolgáltatási szerződésminta tartalmazza a szolgáltatást nyújtó (megbízott) cég kötelezettségeit. A megbízott üzletszerű gazdasági tevékenységként biztosítja a megbízó székhelyét és tesz eleget az ezzel összefüggésben keletkező feladatoknak. A székhelyszolgáltató által vállalt kötelezettségek megegyeznek a székhelyszolgáltatás rendeletek által előírtakkal. Ezen kívül a LOGOSZ cégcsoport munkatársai szívességi alapon vállalják, hogy szabad kapacitás függvényében, a megbízó részére érkezett hivatalos leveleket szkennelve, elektronikus úton továbbítják. A hivatalos levelek körébe a Cégbíróságtól, Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, önálló bírósági végrehajtótól, önkormányzatoktól, államigazgatási rendszertől, hatóságoktól vagy rendőrségtől érkező levelek tartoznak.

Mintegy a szolgáltatás igénybevételének feltételeként, a megbízó vállalja, hogy amennyiben a fent feltüntetett adatok bármelyikében változás áll be, azt 5 napon belül bejelenti a székhelyszolgáltatónál. Illetve a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a vállalkozás hivatalos leveleinek és küldeményeinek átvételéről havi rendszerességgel.

A székhelyszolgáltatási csomagajánlataink fél éves, egy éves, vagy két éves időtartamra vonatkoznak. A székhelyszolgáltatás szerződés megkötése a választott csomag székhelyszolgáltatás díjának készpénzes befizetésével lehetséges. Az előre kifizetett csomag lejártához közeledve az új csomag kifizetése a tárgyidőszak előtt minimum 15 nappal esedékes, banki utalással vagy készpénzben.

Székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszony határozatlan időre jöhet létre. Ha a gazdasági társaság eleve határozott időre jön létre, abban az egy esetben köthető székhelyszolgáltatás szerződés határozott időre. A székhelyszolgáltatás szerződés egy év eltelte után egyoldalúan felbonthatóvá válik. A felmondás írásbeli nyilatkozattétellel lehetséges, 1 hónapos felmondási idővel. A székhelyszolgáltatási szerződésmintában részletezve vannak azon helyzetek, amikor a szerződés azonnali hatállyal felbontható.

keyboard_arrow_up