Törzstőke emelés menete

Közzétéve:

Törzstőke emelés menete

Gazdasági társaság alapításához szükséges bizonyos anyagi források hozzáférhetősége. Cégalapítás jegyzett tőke befizetésével történik, melynek összegét és összetételét tartalmazza a társasági szerződés vagy alapító okirat. A törzstőke összege a későbbiekben, változásbejegyzési illeték fejében, módosítható. A törzstőke emelés menete nem annyira bonyolult, mint amennyire első hallásra tűnik.

A vállalkozás alapításakor létesítő okiratban meghatározott összeg a jegyzett tőke, melynek elnevezése társasági formánként változik. Korlátolt felelősségű társaság esetében törzstőkének nevezzük ezt az összeget.

A törzstőke emelés menete úgy kezdődik, hogy a gazdasági társaság tagjai legalább 75%-os szótöbbséggel úgy határoznak, hogy szeretnék megemelni a jegyzett tőke, törzstőke értékét. Törzstőke emelésre csak akkor van lehetőség, ha már minden tag teljesítette az általa vállalt vagyoni hozzájárulást, tehát amikor már a teljes jegyzett tőke be van fizetve.

Ha a gazdasági társaság döntést hozott a törzstőke emelést illetően, akkor ezt határozatban is meg kell fogalmaznia. A határozatnak tartalmaznia kell a törzstőke emelés mértékét; az emelést alkotó vagyoni hozzájárulás értékét és összetételét; a teljesítés határidejét; apporttal történő befizetés esetén az apport vagyontárgynak vagy vagyoni értékű jognak megnevezését, értékét és a teljesítőjét; illetve azon személyek névsorát és az általuk teljesíthető hozzájárulás mértékét, akik jogosultak pénzbeli hozzájárulás teljesítésére, ha az elsőbbségi joggal rendelkező tagok nem tesznek maradéktalanul eleget a megemelt hozzájárulásnak. A törzstőke emelés lehetőség szerint megvalósulhat további tőke bevonásával, vagy a gazdasági társaság törzstőkén felüli vagyonának felhasználásával, eredménytartalékból.

További tőke bevonása lehetséges olyan módon, hogy a társaság egyik tagja vagy egy harmadik személy kölcsön ad a társaságnak. Ha a gazdasági társaság határozott a törzstőke emelést illetően, akkor a tagok a határozatot követő 15 napig elsőbbségi joggal rendelkeznek a tőkeemelés tekintetében. A tagok törzsbetéteik arányában gyakorolhatják elsőbbségi jogaikat, tehát ennek arányában tehetnek kötelezettségvállalást törzstőke emelés befizetésére. Ha valamelyik tag nem él elsőbbségi jogával, akkor a többi tagnak további 15 nap áll a rendelkezésére, hogy átvállalják az elsőbbségi jogot. Ebben az esetben a törzstőke emelés tagi kölcsönből történik. Amennyiben a tagok ezen 30 nap alatt nem teljesítették a törzstőke emelés befizetés vállalását, akkor ennek elvégzésére a taggyűlés által korábban kijelölt személyek jogosultak. A társasági szerződés módosítása akkor esedékes, amikor a határozatban lefektetett kötelezettségvállalások megtörténtek.

A tőkeemelés, bizonyos feltételek teljesülése esetén a társaság törzstőkén felüli vagyonából is megvalósítható. Ehhez szükséges a fedezet igazolása egy hat hónapnál nem régebbi, előző üzleti évre vonatkozó beszámoló mérlegével vagy egy tárgyévi közbenső mérleggel, illetve, hogy a felemelt törzstőke ne haladja meg a társaság saját tőkéjét. A törzstőke emelés eredménytartalékból a korábbi törzsbetétek arányában gyarapítja a tagok törzsbetéteit.

Az új megemelt összeget tartalmaznia kell a létesítő okiratnak. A taggyűlési határozat megtétele után 30 nap áll rendelkezésre az okiratok ügyvédi ellenjegyzésére és bejelentésére. Változásbejegyzési kérelem formájában szükséges ezt benyújtani a cégbíróságra az illeték befizetése után. A törzstőke emelés illetéke megegyezik a változásbejegyzési illeték összegével, mely korlátolt felelősségű társaság (Kft.) esetén 40.000 Ft. Ezen felül még 3.000 Ft. a közzétételi díj, illetve a költségekhez hozzáadódik a törzstőke emelés ügyvédi munkadíja is.

Forrás: piacesprofit.hu, e-cegjegyzek.hu

keyboard_arrow_up