Törzstőke emelés menete

Közzétéve:

Kft. törzstőke emelés menete egyszerűbb, mint elsőre tűnik. Kft. alapítás törzstőke nélkül nem lehetséges.

Gazdasági társaság alapításához szükséges bizonyos anyagi források hozzáférhetősége. Cégalapítás jegyzett tőke befizetésével történik, melynek összegét és összetételét tartalmazza a társasági szerződés vagy alapító okirat. A törzstőke összege a későbbiekben, változásbejegyzési illeték fejében, módosítható. A törzstőke emelés menete nem annyira bonyolult, mint amennyire első hallásra tűnik.

A vállalkozás alapításakor létesítő okiratban meghatározott összeg a jegyzett tőke, melynek elnevezése társasági formánként változik. Korlátolt felelősségű társaság esetében törzstőkének nevezzük ezt az összeget.

A törzstőke emelés menete úgy kezdődik, hogy a gazdasági társaság tagjai legalább 75%-os szótöbbséggel úgy határoznak, hogy szeretnék megemelni a jegyzett tőke, törzstőke értékét. Törzstőke emelésre csak akkor van lehetőség, ha már minden tag teljesítette az általa vállalt vagyoni hozzájárulást, tehát amikor már a teljes jegyzett tőke be van fizetve.

Ha a gazdasági társaság döntést hozott a törzstőke emelést illetően, akkor ezt határozatban is meg kell fogalmaznia. A határozatnak tartalmaznia kell a törzstőke emelés mértékét; az emelést alkotó vagyoni hozzájárulás értékét és összetételét; a teljesítés határidejét; apporttal történő befizetés esetén az apport vagyontárgynak vagy vagyoni értékű jognak megnevezését, értékét és a teljesítőjét; illetve azon személyek névsorát és az általuk teljesíthető hozzájárulás mértékét, akik jogosultak pénzbeli hozzájárulás teljesítésére, ha az elsőbbségi joggal rendelkező tagok nem tesznek maradéktalanul eleget a megemelt hozzájárulásnak. A törzstőke emelés lehetőség szerint megvalósulhat további tőke bevonásával, vagy a gazdasági társaság törzstőkén felüli vagyonának felhasználásával, eredménytartalékból.

További tőke bevonása lehetséges olyan módon, hogy a társaság egyik tagja vagy egy harmadik személy kölcsön ad a társaságnak. Ha a gazdasági társaság határozott a törzstőke emelést illetően, akkor a tagok a határozatot követő 15 napig elsőbbségi joggal rendelkeznek a tőkeemelés tekintetében. A tagok törzsbetéteik arányában gyakorolhatják elsőbbségi jogaikat, tehát ennek arányában tehetnek kötelezettségvállalást törzstőke emelés befizetésére. Ha valamelyik tag nem él elsőbbségi jogával, akkor a többi tagnak további 15 nap áll a rendelkezésére, hogy átvállalják az elsőbbségi jogot. Ebben az esetben a törzstőke emelés tagi kölcsönből történik. Amennyiben a tagok ezen 30 nap alatt nem teljesítették a törzstőke emelés befizetés vállalását, akkor ennek elvégzésére a taggyűlés által korábban kijelölt személyek jogosultak. A társasági szerződés módosítása akkor esedékes, amikor a határozatban lefektetett kötelezettségvállalások megtörténtek.

A tőkeemelés, bizonyos feltételek teljesülése esetén a társaság törzstőkén felüli vagyonából is megvalósítható. Ehhez szükséges a fedezet igazolása egy hat hónapnál nem régebbi, előző üzleti évre vonatkozó beszámoló mérlegével vagy egy tárgyévi közbenső mérleggel, illetve, hogy a felemelt törzstőke ne haladja meg a társaság saját tőkéjét. A törzstőke emelés eredménytartalékból a korábbi törzsbetétek arányában gyarapítja a tagok törzsbetéteit.

Az új megemelt összeget tartalmaznia kell a létesítő okiratnak. A taggyűlési határozat megtétele után 30 nap áll rendelkezésre az okiratok ügyvédi ellenjegyzésére és bejelentésére. Változásbejegyzési kérelem formájában szükséges ezt benyújtani a cégbíróságra az illeték befizetése után. A törzstőke emelés illetéke megegyezik a változásbejegyzési illeték összegével, mely korlátolt felelősségű társaság (Kft.) esetén 40.000 Ft. Ezen felül még 3.000 Ft. a közzétételi díj, illetve a költségekhez hozzáadódik a törzstőke emelés ügyvédi munkadíja is.

Forrás: piacesprofit.hu, e-cegjegyzek.hu