Telefon ikon Telefonszámaink

Online cégalapítás

Közzétéve:

Online cégalapítás

Egyre több dolgot lehet online elintézni, így természetes, hogy ez az igény felmerül a cégalapítással kapcsolatban is. Ma már akár személyes megjelenés nélkül, az otthonunkból is alapítható cég. A következőkben áttekintjük, hogy hogyan zajlik az online cégalapítás.

A legegyszerűbb egyéni vállalkozás indítása online formában, melyhez csupán Ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Bár az előzőeknél némiképp összetettebb folyamat, cégalapítás online elindítására is van lehetőség. A legtöbb cégalapítással foglalkozó cégnél, így a LOGOSZ Cégcsoportnál is van lehetőség arra, hogy az ügyfél a cégalapításhoz szükséges adatokat interneten keresztül eljuttassa a cégalapítást végző szakemberhez, aki ezek alapján összeállítja a cégbejegyzési kérelem leadásához szükséges dokumentumokat. A cégalapításhoz szükséges információk online elküldése az illetékes személyhez nagymértékben leegyszerűsíti és felgyorsítja a cégalapítás folyamatait.

Az cégalapításhoz szükséges dokumentumok összeállításához a következő adatokat szükséges online továbbítani az cégalapítást végző szakembernek:

  • választott cégforma és adózási mód
  • előzetesen ellenőrzött cégnév
  • végezni kívánt tevékenység neve és TEÁOR száma
  • székhely címe (és tulajdoni lap, vagy használatot igazoló dokumentum)
  • törzstőke összege
  • tulajdonos és vezető tisztségviselő személyi igazolványa és lakcím kártyája
  • vezető tisztségviselő adókártyája

A hivatalos papírok aláírása nem valósulhat meg teljes mértékben online módon, hiszen csupán az ügyvéd jelenlétében történt aláírás elfogadható. Szükséges tehát, hogy tanú előtt, saját kezűleg írjuk alá a dokumentumokat. Ennek megfelelően a legtöbb helyen erre a néhány perces műveletre meg kell jelenni az ügyvéd előtt, bár a LOGOSZ Cégcsoportnál lehetőséget biztosítanak arra, hogy online, videó-hívás során történő személyazonosítás után, a kamera előtt írják alá a papírokat az ügyfelek. Ebben az esetben az arra illetékes személy összeállítás után postázza az okmányokat az ügyfélnek, aki online bejelentkezés során aláírja azokat és visszaküldi.

A cégbejegyzési kérelem 2008-óta benyújtható elektronikus úton is. Ennek változásáról még a 2006-os (V. 18.) IM rendelet határozott, mely a cégbejegyzési eljárással és cégnyilvántartással kapcsolatban fogalmazott meg módosításokat. Az elektronikus nyomtatvány kitöltését és benyújtását, tehát a cégbejegyzési kérelem leadását az arra illetékes személy, ügyvéd végzi. Maga a cégalapítás online módon valósul meg. A kérelemnek tartalmaznia kell az illeték befizetéséről szóló igazolást, adatszolgáltatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, illetve időbélyegzővel és minősített elektronikus aláírással ellátva vagy a papír alapú okirat szkennelt változatát, vagy eredetileg elektronikusan létrehozott okiratot.

A Központi Statisztikai Hivatal felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, 2020. január elejétől, az újonnan alakult gazdasági társaságnak a cégbejegyzés után 15 nap áll rendelkezésére. Az adatszolgáltatás az „Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről” nevű, 1032 OSAP számú kérdőív kitöltésével végezhető el, mely a KSH-Elektra informatikai rendszeren adható be.

Forrás: ceginformaciosszolgalat.kormany.hu, regi.ugyintezes.magyarorszag.hu

keyboard_arrow_up