Megjelent a távmunkáról szóló új kormányrendelet

Közzétéve:

Kormányrendelet a távmunkáról

A napokban jelent meg a távmunkáról szóló kormányrendelet, amely a vírushelyzetre való tekintettel kimondja, hogy a munkavállalók és a munkáltatók a Munka törvénykönyve távmunkavégzésre vonatkozó előírásaitól eltérően is megállapodhatnak.

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a vállalkozásoknak érdemes távmunkavégzés mellett dönteniük, főképp, ha tevékenységi köreik, működési sajátosságaik ezt lehetővé teszik, valamint, ha a home-office-ra való átállás nem gátolja munkavállalóikat feladataik teljes értékű elvégzésében.

Az újonnan megjelent 487/2020. (XI. 11.) kormányrendelet, „a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról” által a távmunkára vonatkozó szabályok rugalmasabbakká váltak, amelyek így lehetővé teszik a biztonságosabb munkavégzést, ezáltal csökkentik a jelenlegi vírushelyzet miatti, munkahelyeken előforduló potenciális egészségügyi kockázatokat.

Ugyanakkor a kormány ezekkel az átmeneti rendelkezésekkel próbál a járvány miatt veszélyeztetett helyzetbe került vállalkozásoknak kedvezni, hiszen amellett, hogy a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjedését segíti elő, a magyar gazdaságot és a munkahelyeket is igyekszik megvédeni.

Az új rendelet 1. §-a kimondja, hogy „távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg”. Tehát a munkavégzés helye szabadon választhatóvá válik, valamint a távmunka a munkanapok egy részében, tehát részlegesen is megvalósulhat.

Ezeken felül távmunkavégzés esetében a munkáltató adómentes költségtérítés formájában hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz. Ennek mértéke a két fél által előzetesen meghatározott, de legfeljebb a mindenkori havi minimálbér 10 százaléka lehet, ami 16 100 Ft. Ha a távmunka nem érinti az egész hónapot, akkor az összeg arányosan a távmunkavégzéssel érintett napokkal oszlik meg. A hozzájárulás feltétele, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel kapcsolatosan, a 1995. évi CXVII. [Szja] törvény 3. számú melléklet I. fejezetének 24. pont c) és d) alpontjában nevesített költségeket (távmunkavégzéssel összefüggő internethasználat és munkavégzési hely bérleti díja, rezsi) nem számolhatja fel.

A záró rendelkezésekben foglaltak alapján a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

Forrás: net.jogtar.hu

keyboard_arrow_up