Telefon ikon Telefonszámaink

Civil szervezetek szerepe a gazdaságban

Közzétéve:

Civil szervezetek szerepe a gazdaságban

2014-ig lehetséges volt nonprofit Kft.-t alapítani Magyarországon, az ezt követő év után az addig alapított cégek működése zavartalanul folyt tovább, illetve egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a gazdaságban az úgynevezett civil szervezetek. Mi is a szerepe a gazdaságban a nonprofit cégeknek, illetve a civil szervezeteknek? Cikkünk az alábbi témát járja körbe!

Alapvetően elmondható a civil szervezetekről, hogy olyan piaci szereplők, melyek elsődlegesen nem vállalkozási tevékenységet végeznek, illetve a termelt profitot a tagok között nem osztják fel. Megkülönböztethetünk egyesületeket, alapítványokat, civil és nonprofit korlátolt felelősségű társaságokat. Azonban azt is fontos kiemelni, hogy nem csak nonprofit Kft. alapítása volt lehetséges. Mivel nem önálló cégforma a nonprofit gazdasági társaság, ezért nemcsak korlátolt felelősségű társaság, hanem a korábban létező gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság) is működhettek nonprofit gazdasági társaságként, amennyiben annak a nonprofit jellege a cégnévben feltüntetésre került. Egy közös jellemzője a nonprofit gazdasági társaságoknak, hogy működésükhöz szükséges a stabil pénzügyi háttér, illetve csak a tevékenységükhöz szükséges vagyont halmozzák fel, azaz nem profitorientáltak. A szervezetek karitatív cél alapján választják ki a fő tevékenységüket, melynek elérése érdekében bármilyen vállalkozási tevékenységet végezhetnek.

Ehhez a karitatív szerephez kapcsolódik a civil szervezetek szerepe a gazdaságban, de előtte nézzük meg a nonprofit Kft. szervezettörténeti hátterét. A közhasznú társaságokból kiindulva, olyan szervezeti formák kerültek be a Polgári Törvénykönyvbe, melyek az állam, a magánszféra és a civil társadalom között közvetítő szerepet töltenek be így lehetővé téve a csökkenő állami erőforrások mellett a jobb közfeladat-ellátást, a nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatások bővítését.

A civil szervezetek működésére további jogszabályok vonatkoznak a közhasznúság lehetősége miatt. Mik ezek a kritériumok? Alapfeltétel, hogy a nonprofit szervezet Magyarországon legyen bejegyezve és olyan közhasznú tevékenység legyen megjelölve az alapító okiratban, mely közfeladat teljesítésére vonatkozik, így segíti a társadalom és az egyén közös igényeinek teljesítését. Ehhez kellő erőforrással rendelkezik és visszafelé vizsgálva, a társadalom részéről is igény van a szervezet működésére. Ezeket betartva hozzáférhetnek különböző juttatásokhoz, támogatásokhoz és pályázati forrásokhoz.

A nonprofit szektor sikeressége olyan mutatószámokkal jellemezhető, mint a szervezetek száma, a bevételek reálértéke, az egy szervezetre jutó reálbevétel változása és a foglalkoztatottak száma. Foglalkoztatottság tekintetében az 1990-es éveket követően az ország foglalkoztatottsági szerkezete átalakult, a nonprofit vállalkozásoknál dolgozó foglalkoztatottak száma lassú, de hosszútávon jelentős növekedésnek indult. Az ilyen típusú szervezeteknél jellemző foglalkoztatási forma volt a főállású, teljes munkaidős, de a részmunkaidőben dolgozók aránya is igen magas volt, részben azért, mert a foglalkoztatottak ezen része kiegészítő tevékenységként, nyugdíjasként, hátrányos helyzetben lévő, megváltozott munkaképességű vagy speciális foglalkoztatottként végezte el a feladatait. További fontos ismérv az önkéntes segítők száma, a 2019-es kimutatás szerint körülbelül 366 ezer fő segítette a civil szervezetek működését, munkájuk becsült értéke ebben az évben 73 milliárd forint.

A támogató-adakozó jelleget erősítve, egy nonprofit szervezet megszűnése esetén a vagyonát egy olyan civil szervezetnek adják tovább, mely hasonló célokat tűzött ki, ezáltal a felhalmozott bevétel újra egy nemes cél szolgálatába áll, nyerészkedni ezen a módon sem lehet rajta.

Forrás: ksh.hu, nav.gov.hu, nonprofit.hu, civil-tanacsadas.hu, polgariszemle.hu

keyboard_arrow_up