Telefon ikon Telefonszámaink

Cégalapítás menete

Közzétéve:

Cégalapítás menete

Fontos előre tájékozódni a cégalapítás lépéseiről, hiszen értékes napokat veszíthetünk, ha valamit elfelejtünk vagy rosszul csinálunk, és utólag kell pótolni vagy javítani. A cégalapítás menete Magyarországon nem minden esetben a feltüntetett sorrendben zajlik, de azon lépéseket, amik a cégbejegyzési kérelem benyújtása előtt vannak felsorolva, célszerű valóban előtte elvégezni.

1. Üzleti ötlet

Egy vállalkozás sem indítható el egy jó ötlet nélkül. Ha az üzleti ötlet megfogant és a lelkesedés is megvan, érdemes piackutatást végezni, hiszen ha a piac túltelített, akkor nem biztos, hogy lesz hely nekünk is.

2. Cégforma és adózási mód kiválasztása

Amennyiben biztossá válik a saját vállalkozás beindítása, határoznunk kell a cégformáról. Számos lehetőség közül válogathatunk, annak megfelelően, hogy melyik felel meg leginkább céljainknak. A cégforma kiválasztása mellett meg kell határozni a kívánt adózási módot. Mind a kettőhöz érdemes hozzáértő segítségét kérni. Habár a valóságos könyvelés, csak a cég megalapítása és a tevékenység megkezdése után indul el, javasolt már most felkeresni egy könyvelőt, hiszen ő megfelelő tájékoztatást tud adni ezen kérdések eldöntéséhez. Partnercégünk a Kontír Professional Kft. megbízható segítséget nyújt cégalapítás előtt állóknak és már működő vállalkozásoknak.

3. Cégnév

A cégnév kitalálása sokszor nem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik. A cégnév legalább 2 elemből áll, melyek a cégforma illetve egy vezérszó. A vezérszó lehet idegen szó, betűszó, vagy rövidítés is, egyetlen kritérium, hogy latin betűkkel kell írni. Az említett két kötelező elemen kívül további magyar szavakat tartalmazhat a cégnév. A cégnévnek kötelező legalább 3 karakterrel eltérnie minden már bejegyzett cég nevétől. Amennyiben olyan cégnévvel adjuk le a cégbejegyzési kérelmünket, amely nem felel meg az itt leírt feltételeknek elutasítják a cégalapítási kérelmet és elölről kell majd kezdeni egy új névvel. Munkatársaink készséggel segítenek a cégnév előzetes ellenőrzésében, hogy ezzel később már ne legyen probléma.

4. Székhely

Székhely megjelölése nélkül nem alapítható cég. A székhely bejelenthető saját ingatlanba, vagy igénybe vehető székhelyszolgáltatás is. Az ingatlan székhelyként való feltüntetésére vonatkozó jogosultságot tulajdoni lappal vagy használati jogról szóló szerződéssel kell igazolni. További tudnivalók a székhely és székhelyszolgáltatás témakörében itt olvashatóak.

5. Vezető tisztségviselő

Cégalapítás előtt meg kell határozni, hogy ki lesz a vezető tisztségviselő. A vezető tisztségviselő(k), vagy a belőlük álló testület végzi a gazdasági társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselő munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állhat adott céggel. Van néhány törvény által meghatározott kizáró ok, ami alapján nem mindenki töltheti be vezető tisztségviselő feladatkörét. Minden vezető tisztségviselőnek írásban nyilatkoznia kell ezen kizáró okok hiányáról, és ezt a nyilatkozatot csatolni kell a cégbejegyzési kérelem mellé.

6. Tevékenységi kör és engedélyek

Az alapító okiratban vagy társasági szerződésben, illetve a cégjegyzékben fel kell tüntetni azon tevékenységeket, amelyeket a gazdasági társaság végezni kíván működése alatt. A szóban forgó tevékenységeket TEÁOR szám szerint kell feltüntetni az említett okmányokon. A TEÁOR a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. Vannak olyan tevékenységek melyek engedélykötelesek. Az ilyen jellegű engedélyek a tevékenység elkezdésének feltételei, de nem feltételei a cég bejegyzésének.

7. Törzstőke

A gazdasági társaságok törzstőke befizetésével működnek, azonban társasági formánként változik az alaptőke összege és a befizetés feltétele. Például Kft. alapítás törzstőke egy részének befizetésével lehetséges, azonban nem szükséges az egész 3 millió forintot a bejegyzés előtt a társaság rendelkezésére bocsátani. Bt. alapítás is törzstőke befizetésével lehetséges, azonban nincs meghatározva a működéshez szükséges minimum törzstőke mértéke.

8. Szerződés aláírása ügyvéd jelenlétében

Cégbejegyzési kérelem benyújtása csak ügyvédi ellenjegyzéssel lehetséges. A cégalapítási papírokat az ügyvéd jelenlétében kell aláírnia az arra illetékeseknek. Fontos, hogy ezen a találkozón jelen legyenek a cégalapításhoz szükséges dokumentumok. Ezen dokumentumok köréről ajánlott előre tájékozódni. Kft. alapításhoz szükséges dokumentumok, például a következők: a tulajdonos és vezető tisztségviselő lakcím kártyája és személyi igazolványa, a vezető tisztségviselő adókártyája, a székhelyként megjelölt ingatlan, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, illetve az ingatlan használatát bizonyító okmány.

9. Benyújtás cégbíróságra

A cégalapítási kérelem cégbíróságra való benyújtása elektronikus úton történik. A benyújtást követően egy munkanapon belül kap a cég adószámot a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. A cégbíróság értesítést küld a gazdasági társaság nyilvántartásba vételéről.

10. Bankszámla nyitás

A cég nyilvántartásba vételétől számítva 8 nap áll rendelkezésre a céges bankszámla megnyitására. Bejegyzés előtt is lehetséges bankszámla nyitása, de sokkal körülményesebb, mint utána.

11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai tagság

A megalapuló egyéni és társas vállalkozásoknak kötelező a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és befizetni évente 5 000 Ft. tagsági díjat.

keyboard_arrow_up