Telefon ikon Telefonszámaink

AZ EGYSZERŰSÍTETT CÉGALAPÍTÁS: VÁLLALKOZÁS SZINTE AZONNAL

Frissítve: 2023.11.21.

EGYSZERŰSÍTETT CÉGALAPÍTÁS. VÁLLALKOZÁS SZINTE AZONNAL

Magyarországon az általános tevékenységi körökbe tartozó cégeknek lehetőségük van egyszerűsített cégalapításra, amely kiválóan alkalmas a gyors vállalkozásindításra. Az eljárás során a jogi képviselő elektronikusan nyújtja be a sablon iratmintákat a cégbírósághoz, miután a kérelemben nyilatkozik arról, hogy az okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte, így lerövidítve a hagyományos papírmunka időigényes folyamatát. Erről a bejegyzési kérelemről a cégbíróság, a beérkezéstől számított, egy munkaórán belül határoz és e határidőn belül kezdeményezi a bejegyzést elrendelő vagy elutasító végzés kézbesítését a jogi képviselő részére. De valóban ennyire zökkenőmentes és gyors lehet ez az egész folyamat?

Mielőtt még beadnánk a cégbírósághoz a kérelmünket, át kell utalnunk a felmerülő költségeket az Államkincstár részére, mint például az alapítással (illeték, közzétételi díj) és a vállalkozással (alaptőke) kapcsolatos költségeket aminek a visszaigazolása legalább két nap múlva fog megérkezni. Csak is ezután lehet benyújtani a cégiratokat.

Sokban megkönnyíti és meggyorsítja ezt a procedúrát a jogi képviselő, ügyvéd megbízása. Mielőtt még a székhelyünk szerinti illetékes cégbíróságnál bejelentenénk a cég alapítását, ő megszerkeszti a cégalapításához szükséges okiratokat, illetve segít a formanyomtatványhoz szükséges mellékletek összeállításában is. Az ügyvéd elektronikus aláírása és az interneten keresztül történő dokumentum beküldés hozzájárul ezen folyamat gyorsabb lebonyolításához, legfőképpen azért, mert a sablonok használatával rengeteg időt megspórol az új okiratok összeállításakor, illetve, így elmarad a hagyományos postai illeték fizetése is.

Ha sikeresen megtörtént a cégbejegyzés, akkor hamarosan elektronikus úton megérkezik a végzés az új vállalkozás adataival (adószám, cégjegyzékszám, statisztikai számjel, és esetleges közösségi adószám).

A következő lépést, a bankszámlanyitást a cégbejegyzési végzés megérkezését követő 8 napon belül véghez kell vinni, és bár van lehetőség a cégbírósági bejegyzés kezdeményezése előtt is erre, általában jóval egyszerűbb a folyamat, ha erre utána kerül sor. (Erről mindenképpen szükséges a kiszemelt bank ügyintézőjével egyeztetni.) Bankszámla nyitáskor sokat gyorsít a folyamaton, hogy az ügyintézők elektronikus okirat formájában fogadják be és készítik elő a kért számlákat, így vezető tisztségviselőnek azt már csak alá kell íratnia a bank legközelebbi fiókjában. Ezután a bankszámla adatait a bank bejelenti a cégbíróságnak is, ami szintén megkönnyíti a dolgunkat. Erre a bankszámlára kell majd befizetni az alapító okiratban feltüntetett mértékű törzstőkét.

Tényleges indulást követő 15 napon belül be kell adni az adóbejelentő nyomtatványokat, de az adózási kötelezettségek kezelése előre elindítható. Ebben a szakaszban egy könyvelő jártassága és segítsége kulcsfontosságú lehet, különösen az adózási határidők figyelemmel kísérése és az adóbejelentő nyomtatványok időben történő benyújtása szempontjából, ugyanis ezzel sok fölösleges költségtől megóvhatjuk a céget.

Bár az egyszerűsített cégalapítás valóban lehetővé teszi a gyors vállalkozásindítást és a cégbejegyzés legjobb esetben csak két napot vesz igénybe, a siker érdekében továbbra is szükség van a megfelelő tervezésre, a szakértői tanácsokra, és a jogi szakember vagy ügyvéd szakértelmére. Az egyszerűsített eljárás gyors, de csak akkor, ha minden lépést körültekintően és szakszerűen hajtunk végre.keyboard_arrow_up