Vállalkozás indítása

Vállalkozás indítása a Logosz Cégcsoporttal

Üzletszerű, önálló tevékenységet két módon végezhetünk. Vagy egyéni vállalkozóként, vagy cégalapítás útján lehet bekapcsolódni az üzleti életbe. Mind a két forma más és más előnyökkel és hátrányokkal jár.

Új vállalkozás indítása viszonylag egyszerű. Az egyéni vállalkozás indítás feltételei közé tartozik az Ügyfélkapu regisztráció. Az egyéni vállalkozás indítása online két opcióval lehetséges, vagy kérünk róla igazolvány kártyát, vagy magunknak kinyomtatjuk. Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése korábban 10.000 forintba került, de 2020-tól már illetékmentes. Ezen kívül be kell jelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz és az illetékes önkormányzathoz, továbbá regisztrálni kell az illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál is. Nagy előnye a cégekkel szemben, hogy a tevékenysége szüneteltethető. Ellenben hátránya lehet, hogy a legtöbb pályázatot cégeknek és nem egyéni vállalkozásoknak írják ki.

Új cég alapítása előtt egy tanácsadó segítségével el kell döntenünk, hogy melyik a legelőnyösebb számunkra, ha betéti társaságot (Bt.), korlátolt felelősségű társaságot (Kft.) vagy zártkörűen működő részvénytársaságot (Zrt.) hozunk létre. Céget jogi személy, természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyén is alapíthat. Vállalkozás indításánál az első lépés társasági szerződés vagy alapító okirat elkészítése ügyvédi ellenjegyzéssel. A társasági szerződésnek vagy alapító okiratnak tartalmaznia kell a végezni kívánt főtevékenységet, melyet a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) alapján kell megállapítani. A társasági szerződést vagy alapító okiratot a megkötéstől számított 30 napon belül be kell nyújtani a cégbíróságra. Ha egy jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg. Céges bankszámla nyitásáról a cégbejegyzés után 8 napon belül kötelező gondoskodni és ekkor kell befizetni rá a cégbejegyzésig szolgáltatandó összeget, mely vagy a teljes törzstőke vagy annak a létesítő okiratban meghatározott része. Ingyen cégalapítás nem létezik, mivel a törzstőkén kívül meg kell fizetni az ügyvédi munkadíjat is. Ügyvéd nélkül nem lehet cégbejegyzést elindítani.

Vállalkozás indítása feltételei közé tartozik, hogy előre el kell dönteni, hogy mi legyen a cég neve. A név kiválasztásánál elsődleges kritérium, hogy ne egyezzen meg egy már bejegyzett cég nevével: a cégbírósági gyakorlat 1-2 karakter eltérést nem fogad el, így ajánlatos ennél több karakterrel eltérő nevet választani. A cégnévben szerepelnie kell a cégformának és egy választott vezérszónak. A vezérszó lehet idegen nyelvű kifejezés, mozaikszó vagy rövidítés is, de a vezérszón kívül csak magyar szavakat tartalmazhat a cégnév. A cég rövidített neve a vezérszóból és a társasági formából áll.

Ha megfelelünk a vállalkozás feltételeinek és megalakul a cég, a fő döntéshozó szerve az úgy nevezett legfőbb szerv lesz. Ez dönt üzleti és személyi kérdésekben, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. Egyszemélyes kft. esetében hatásköreit az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja, több személyes kft.-nél taggyűlésnek hívják, zrt.-nél pedig közgyűlésnek. A vezető tisztségviselő (pl. ügyvezető, vezérigazgató) látja el a társaság ügyvezetését, azaz ő hajtja végre a legfőbb szerv által hozott döntéseket. A társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el, megbízatása magában foglalja a cég képviseletét is. Felügyelőbizottság és állandó könyvvizsgáló választása nem kötelező, de jogszabály előírhatja létrehozásukat. A felügyelőbizottság főként az ügyvezetés ellenőrzésére hivatott, a könyvvizsgáló pedig azért felel, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, illetve valós képet ad-e a gazdasági működésről.

A cégek felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el, ebben a hatáskörében a jogszabály adta lehetőségeivel kikényszerítheti a törvényes működést, ha ezzel ellentétes tények jutnak a tudomására.