Telefon ikon Telefonszámaink

Nőtt az alkalmi munka közterhe

Közzétéve:

Nőtt az alkalmi munka közterhe, bizonyos esetekben az eddigiek duplája az új összeg

Az alkalmi munka után fizetendő közterhek értéke júliustól emelkedett, bizonyos esetekben az eddigi duplája. Érdemes tisztában lenni ezzel, hogy ne érjen minket meglepetés!

Az alkalmi munkavállalás közterheit és a hozzá kapcsolódó nyugellátási alapot is növelte az új extraprofitadóról szóló kormányrendelet, melynek érintettjei az egyszerűsített jogviszonnyal foglalkoztatottakat, alkalmi munkásokat és filmforgatások statisztáit foglalkoztató cégek. A rendelet a 2022. július 1-jétől létesített jogviszonyokra vonatkozik.

A közteher növelése százalékosan történt és a minimálbérhez képest lett meghatározva. A minimálbért utoljára 2022. január 1-jén emelték a korábbi 167.400 forintról 200.000 forintra.

2022. június 30-ig létesített alkalmi munka, egyszerűsített foglalkoztatás esetén a már nem hatályos adóterhek szerint kell adózni, mely alkalmi munka esetén 1000Ft/fő/nap, filmipari statiszta 4000 Ft/fő/nap, mezőgazdasági idénymunka esetén 500Ft/fő/nap, míg turisztikai idénymunka esetén szintén 500 Ft/fő/nap volt.

Az új szabályozás szerint idénymunka esetén a minimálbér fél százalékát kell megfizetni, azaz 500 forintról 1000 forintra nőtt a foglalkoztatottanként fizetett közteher. Ide sorolják a mezőgazdasági idénymunkát végzőket - növénytermesztési, állattenyésztési, erdőgazdálkodási, halászati és vadászati ágazatban dolgozókat, termelő, termelői csoport vagy szervezet, valamint ezek társulása által létrejött mezőgazdasági cikkek mozgatásával, csomagolásával kapcsolatos munkákat - és azokat a turisztikában dolgozó idénymunkásokat, akik a kereskedelemről szóló törvény alapján meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatást nyújtanak.

Az adó fizetése abban az esetben hatályos, ha a munkáltató és a munkavállaló között létrejött jogviszony határozott időre vonatkozik, továbbá egy naptári éven belül nem haladja meg a 120 napot.

Az alkalmi munka: a munkáltató és munkavállaló közötti viszony, ami legfeljebb öt egymást követő naptári napra, egy naptári hónapban maximum tizenöt naptári napra és egy naptári éven belül maximum kilencven napra vonatkozó határozott idejű munkaviszony. A közteher mértéke alkalmi munka esetén a duplájára, a kötelező legkisebb havi munkabér egy százalékára növekedett, a korábbi 1000 forint helyett 2000 forintot kell fizetni.

Az alkalmi munkának minősülő filmipari statiszta egyszerűsített foglalkoztatása esetén fizetendő közteher pedig a minimálbér három százalékára, tehát 6000 forint/fő/napra emelkedett, értékét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. Filmipari statisztának minősül: az a természetes személy, aki kisegítő munkát végez a filmalkotás elkészítésében, munkája pótolható és napi nettó jövedelme nem haladja meg az új rendeletben meghatározott napi bér mértékét. Ezt az értéket 18.000 forintról 24.000 forintra, a minimálbér 12 százalékára emelték.

Az új kormányrendelet azonban az alkalmi munkavállaláshoz köthető nyugellátási alapot is növelte, a közteher növelésének megfelelően. A mezőgazdasági és turisztikai idénymunkát végzők esetében a korábbi 1370 Ft/nap helyett 2800Ft/nap, alkalmi munka és filmipari statiszta esetében pedig 5600Ft/nap, a korábbi fix 2740Ft/nap helyett a nyugellátás számítási alapjának mértéke, melyet itt is száz forintra kerekítve kell meghatározni.

A megemelt közteher és a nyugellátás számítási alap július elsejétől lépett életbe, a legtöbb esetben duplájára is növelve az alkalmi munka és az egyszerűsített foglalkoztatás adóterhét, így alkalmi munkásokat foglalkoztatva mindenképpen számításba kell venni a megemelkedett terheket.

Forrás: konyvelescentrum.hu, portfolio.hu

keyboard_arrow_up