Telefon ikon Telefonszámaink

Cégalapításhoz szükséges adatok

Közzétéve:

Cégalapításhoz szükséges adatok

A cégalapításhoz szükséges adatok és dokumentumok körét törvény szabályozza. Ez alapvetően cégtípusonként eltérő lehet, azonban van néhány dokumentum, amire minden cégformánál szükség van.

Cégtípustól függetlenül szükség van először is egy cégnévre, ami egyedi és megkülönböztethető más társaságok nevétől. Ha megvan a megfelelő név, akkor ki kell jelölni és pontosan meg is kell nevezni azt a tevékenységi kört, amivel a társaság foglalkozni szeretne. Mindezek után meg kell jelölni a társaság székhelyét. Ehhez szükség van ingatlan tulajdoni lapra, illetve székhelyhasználati engedélyre az ingatlantulajdonostól, hacsak nem apportálják az ingatlant. Végezetül szükség van az alapító tag(ok), vezető tisztségviselő adatait tartalmazó és a személy azonosítására alkalmas okiratra.

Cégalapításhoz szükséges dokumentumok, adatok tehát:

  • Cégnév
  • Tevékenységi kör meghatározása
  • Társaság székhelyének megjelölése
  • Tagok és vezető tisztségviselő adatait tartalmazó okirat
  • Hivatalos céges e-mail cím

Kft. alapításhoz szükséges dokumentumok :
Kft. alapítás esetén először szükség van egy választott névre, amit ellenőrizhetünk a www.e-cegjegyzek.hu-n, hogy biztosan ne legyen foglalt a név, amit kitaláltunk. Majd meg kell jelölni a cég székhelyét, és rendelkezésre kell állnia a cég alapítóinak adatait tartalmazó iratoknak. A cég ügyvezetőjének adatait is rögzíteni kell a társasági szerződésben, továbbá szükség van a cég e-mail címére, melyet egyszerűsített eljárás során történő alapítás esetén kötelező megadni. A cég fő tevékenységének pontos meghatározását a TEÁOR szerint kell megadni. A cég törzstőkéjének mértéke mellett, melynek a törvényi előírások szerint nem lehet kevesebb, mint 3.000.000 Ft., az alapítók részesedési arányát is meg kell határozni.

Bt. alapításához szükséges dokumentumok:
Betéti társaságot egyre többen alapítanak, mióta 2013-ban megjelent a KATA adózási forma. Ez egy könnyített adózási forma, melynél fix összegű befizetés mellett egyszerűsített az adminisztráció is a vállalkozások számára, ezért igen népszerű. Emellett természetesen társasági adós betéti társaság is alapítható. A Bt. alapításához két tagra van szükség, egyszemélyes Bt-t nem lehet alapítani. Legalább az egyik tagnak korlátlan felelősséggel kell rendelkeznie a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségek fölött, ezt a tagot nevezzük beltagnak. A beltag saját vagyonával felel a társaság kötelezettségeiért. A kültag a társaság kötelezettségeiért nem felel, csak a szerződésbe foglalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles. A cég hosszú nevében fel kell tűntetni, hogy ,,Betéti társaság”, a rövid nevében pedig a ,,Bt.” rövidítést.

Manapság már nagyon egyszerű megoldani, hogy minden szükséges adat rendelkezésre álljon mire cégalapításra kerül a sor. Már online is elérhetőek cégtípusonként a szerződésminták, melyek megtekintésével láthatjuk mik a szükséges adatok és hivatalos papírok, amiket elő kell készíteni.

Ahhoz, hogy céget alapíthassunk, az imént felsorolt adatokon kívül szükség van néhány okmányra az ügyvezető és a tagok részéről, melyek nélkül a cégalapítás nem valósulhat meg:

  • Személyazonosító igazolvány
  • Lakcímkártya
  • Adókártya
  • 30 napnál nem régebbi ingatlan tulajdoni lap a cég székhelyének választott ingatlanról (plusz a tulajdonosok és haszonélvezők részéről egy kitöltött székhelyhasználati hozzájáruló nyilatkozat)

keyboard_arrow_up