Telefon ikon Telefonszámaink

Hogyan válasszunk cégnevet? Hogyan lehet elvégezni cégalapítás előtt a cégnév ellenőrzését?

Cégalapítás cégnév ellenőrzés

A cégalapítás során az első feladatok közé tartozik a cég nevének kitalálása, és leellenőrzése. Ez elsőre egyszerű feladatnak tűnhet, pedig a vártnál több körültekintést igényel.

Cégalapítást cégnév ellenőrzése után érdemes elindítani, hiszen helytelen cégnév miatt a cégbíróság akár el is utasíthatja a cégbejegyzési kérelmet. Egy cégnév nem elfogadható, ha megegyezik egy már bejegyzett cég nevével, vagy túlságosan hasonlít hozzá. Túl nagy hasonlóságnak számít, ha kevesebb, mint 3 karakterrel tér el egymástól a két név. Fontos megemlíteni, hogy a számok, kötőjelek és szóközök nem alkalmasak megkülönböztetésre, ezek nem tartoznak bele a 3 karakteres eltérésbe.

A cégnév 2 kötelező elemből áll, melyek a vezérszó, illetve a cégforma. Ezen kívül szerepelhet még benne a tevékenységre utaló szó, kifejezés. A vezérszó áll a cégnévben az első helyen. A vezérszó bármilyen latin betűkkel írt kifejezés lehet, akár idegen nyelvű szó, mozaik szó vagy rövidítés is. A vezérszó funkciója, hogy segítsen megkülönböztetni a céget más, hasonló tevékenységet folytató cégektől. A cégformát pedig a jogszabályban meghatározott kifejezés használatával kell megjelölni. A cégnévben esetlegesen feltüntetett tevékenységre utaló kifejezésnek a főtevékenységet, legjellemzőbb tevékenységet kell jelölnie.

A cég nevében csak abban az esetben szerepelhet az „nemzeti”, „állami” kifejezés, ha az államnak többségi befolyása van, vagy a cég állami tulajdoni körbe tartozik. A cégnévben nem szerepelhet olyan kifejezés vagy szó, amely kapcsolatba hozható valamely önkényuralmi politikai rendszerrel. Történelmi személy neve csak a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével használható cégnévként.

Cégalapításkor a cégnév ellenőrzése azért fontos, mert meg kell felelnie néhány kritériumnak, ahhoz, hogy a hivatalos szervek elfogadják. Érvényesülnie kell a cégvalódiság elvének, tehát a cégnévben feltüntetett cégformának és tevékenységre utaló kifejezésnek tükröznie kell a valóságot, tehát a cégkivonatban feltüntetett cégformát és főtevékenységi kört. A cégkizárólagosság elve szerint a cégnévnek egyértelműen azonosítania kell az adott céget, nem lehet azonos tevékenységet folytató más cég nevével megegyező vagy túlságosan hasonló. Továbbá a cégnévben csak magyar szavak szerepelhetnek (a vezérszón kívül) a magyar helyesírási szabályok szerint írva, ezt nevezzük a cégszabatosság elvének.

A cégalapítás előtti cégnév ellenőrzés az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálaton keresztül végezhető el, az e-cégjegyzék weboldalán.

keyboard_arrow_up