Telefon ikon Telefonszámaink

Egyéni cég alapítása

Egyéni cég alapítása

Egyéni cég alapítása nagyon kedvező tud lenni, főleg olyan személynek, aki szeretne cégtulajdonosként gazdasági tevékenységet folytatni egyedül és nincsen három millió forintja korlátolt felelősségű társaság alapítására.

Egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre és olyan természetes személy alapíthatja, aki már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. Egyéni cég alapítása alapító okirat aláírásával lehetséges, melyet vagy közjegyző által írt közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban fogalmaznak meg. Az aláírás után 30 nap áll a rendelkezésre, hogy a cégbíróság felé bejelentsék a cégalapítást. Egyéni cég alapításához szükséges iratok aláírása legkorábban az egyéni vállalkozóvá válás másnapján lehetséges.

Az alapító okirat mindenképpen tartalmazza a cégnevet, székhelycímet, tulajdonos adatait, egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő számot, végezni kívánt tevékenységeket, jegyzett tőke mértékét és az osztalékelőleg fizetési módjait.

Az egyéni vállalkozói státusz az egyéni cég bejegyzésével megszűnik és nem tekintető jogutódnak. Az egyéni cég saját adószámmal rendelkezik és jogképessé válik, tehát vállalhat kötelezettséget, indíthat pert, perelhetővé válik, szerezhet jogokat, saját vagyonnal rendelkezhet és szerződést köthet saját neve alatt.

Egyéni cég jegyzett tőkéjének nincsen kötelezően meghatározott minimum értéke. A jegyzett tőke értékét az alapító okiratban kell meghatározni. Egyéni cég alapítása esetén a jegyzett tőke teljes összegét be kell fizetni a cégbejegyzés előtt. Ha a jegyzett tőke meghaladja a 200.000 Ft értéket, akkor a vagyoni hozzájárulás pénzbeli hozzájárulással és nem pénzbeli hozzájárulással is teljesíthető, ezen értékhatár alatt azonban csak pénzbeli hozzájárulás lehetséges.

Egyéni cég alapítása régebben lehetséges volt korlátolt és korlátlan felelősségvállalással is. Most már kizárólag korlátlan felelősségű egyéni cég (ec.) alapítása lehetséges, melyben a tulaj teljes vagyonával felel a társaság kötelezettségeiért. Éppen ezért ec.-t nem alapíthat olyan személy, aki már korlátlanul felelős tag egy másik gazdasági társaságban.

Egyéni cég alapítás költségei hasonlóan alakulnak, mint az általános cégalapítási díjak. Egyszerűsített cégbejegyzési eljárás esetén a cégbejegyzési illeték ec. esetén is nulla forint. Az egyéni cég alapítás ügyvédi munkadíjával kell számolni, melynek értéke egyéni díjszabás szerint alakul.

Ha valaki egyéni vállalkozóként már folytatott tevékenységet egyéni cég alapítása előtt, akkor a cégalapításához el kell végezni néhány feladatot. Leltárt és tételes kimutatást kell készíteni a tárgyi eszközök nettó értékéről, az immateriális jószágokról és követelésekről, illetve fel kell tüntetni e-nyilvántartásban, hogy mit fog nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a cég rendelkezésére bocsátani. Egyéni vállalkozói státusz megszűnése után 30 nap áll rendelkezésre az áfa-bevallás és iparűzési adóbevallás megtételére.

keyboard_arrow_up