Telefon ikon Telefonszámaink

Bt. alapítás információk

Bt alapításhoz a legfontosabb tudnivalók

Bt. alapítása történhet jogi személy (kivéve: Bt. nem lehet betéti társaság beltagja) és természetes személy által is. Ilyenkor a személyek közös gazdasági tevékenység folytatására vállalkoznak, bizonyos kötelezettségek mellett.

Betéti társaság alapítása minimum két személlyel lehetséges. Egyszemélyes Bt. nem létezik. Az egyik személy beltag lesz, aki a társaság tartozásaiért, melyeket a társaság vagyona nem fedez, teljes vagyonával felel. Egy természetes személy egyszerre csak egy társaságban lehet korlátlan felelősségű beltag. A másik személy kültag lesz, akinek a felelőssége csak a társasági szerződésbe foglalt vagyoni hozzájárulása szolgáltatására terjed ki.

Ha valamelyik beltag kilép a Bt.-ből, akkor még az azt követő 5 évben teljes vagyonával felel a társaság azon tartozásaiért, amelyek a jogviszony megszűnése előtt keletkeztek. Amennyiben új beltag lép a betéti társaság tagjai közé, akkor külön kikötéssel megoldható, hogy csak azokért a tartozásokért feleljen, amelyek a jogviszony megkötése után keletkeztek. Ha ennek a kikötését elmulasztják, az új beltag a társaság egész tartozásáért teljes vagyonával felel. Ha minden beltag vagy kültag kilép a betéti társaságból, akkor megszűnik a Bt., kivéve, ha 6 hónapon belül bejelentenek új tagot a cégbíróság felé.

Bt. alapítás költségei nem fix költségek. A Bt. alapítás törzstőke nélkül nem lehetséges, de nincsen meghatározva kötelezően befizetendő minimum vagyon. A tagok vagyoni hozzájárulása lehet pénzbeli befizetés vagy apport, tehát nem pénzbeli hozzájárulás is. Később a tagok ezen hozzájárulások arányában osztoznak a veszteségen és nyereségen is, de ettől eltérő megállapodás is lehetséges, azonban a nyereség vagy veszteség viseléséből senkit nem lehet kizárni. Ezen felül a Bt. alapításnak van ügyvédi munkadíja, így a cégalapítás ingyen nem megvalósítható. A LOGOSZ Cégcsoport azonban kedvező árak mellett biztosít megbízható segítséget Bt. alapításhoz is.

Ügyvezető a beltag és a kültag is lehet, ő képviseli a céget, de aki ügyvezető, mindenképpen tagi jogviszonnyal is rendelkeznie kell a társaságban. A taggyűlésen minden tag szavazata ugyanannyit ér, kivéve, ha ettől eltérően állapodnak meg a társasági szerződésben. A taggyűlés jogosult olyan döntések meghozatalára, melyeket a társasági szerződés vagy a törvény neki ítél.

Bt. létrehozása akár 3 nap alatt elintézhető. Miután a tagok aláírták az alapításhoz szükséges dokumentumokat, a NAV-nak 1 munkanapja van az adószám megállapítására, a cégbíróságnak pedig szintén 1 munkanapja van arra, hogy bejegyezze a céget. Ha ezek megvannak, akkor a Bt. megkezdheti a működést.

keyboard_arrow_up