A kézbesítési megbízott - 2006. évi V. törvény, 31. §

(2)182 Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni.

A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet.

Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.

Kézbesítési megbízott feladata

3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált. (2006. évi V. törvény, 31. §)

Kézbesítési megbízott szerződés minta

A minta letölthető Word formátumban: Kézbesítési megbízási szerződés minta

Kézbesítési megbízott 1/2 évre

1/2 éves

20 900 Ft

Kézbesítési megbízott 1/2 évre székhelyszolgáltatást megrendelő ügyfeleink részére


 1. Kézbesítési megbízott szerződés díja 1 főnek 1/2 évre 3.483 Ft/hó Bruttó

Kézbesítési megbízási szerződés szerint


 1. A megbízott a külföldi állampolgár részére érkező hivatalos leveleket átveszi
 2. A megbízott a leveleket beszkenneli és e-mailben online továbbítja
 3. Az Ügyfél kötelessége e-mail címét heti rendszerességgel ellenőrizni
 4. A kézbesítési megbízott felelőssége a levélátvétel és a továbbítás
 5. A szerződés lejártát követően a külföldi állampolgárnak kötelessége a szerződést meghosszabbítania vagy új kézbesítési megbízottat választania, és ezt a Cégbíróság felé jeleznie
 6. Levelek szkennelése és továbbítása

Kézbesítési megbízott kötelező, ha a tag külföldi állampolgár, és nem rendelkezik magyarországi lakcímmel.

Kézbesítési megbízott 1 évre

1 éves

29 900 Ft

Kézbesítési megbízott 1 évre székhelyszolgáltatást megrendelő ügyfeleink részére


 1. Kézbesítési megbízott szerződés díja 1 főnek 1 évre 2.491 Ft/hó Bruttó

Kézbesítési megbízási szerződés szerint


 1. A megbízott a külföldi állampolgár részére érkező hivatalos leveleket átveszi
 2. A megbízott a leveleket beszkenneli és e-mailben online továbbítja
 3. Az Ügyfél kötelessége e-mail címét heti rendszerességgel ellenőrizni
 4. A kézbesítési megbízott felelőssége a levélátvétel és a továbbítás
 5. A szerződés lejártát követően a külföldi állampolgárnak kötelessége a szerződést meghosszabbítania vagy új kézbesítési megbízottat választania, és ezt a Cégbíróság felé jeleznie
 6. Levelek szkennelése és továbbítása

Kézbesítési megbízott kötelező, ha a tag külföldi állampolgár, és nem rendelkezik magyarországi lakcímmel!

Kézbesítési megbízott 2 évre

2 évre

39 900 Ft

Kézbesítési megbízott 2 évre székhelyszolgáltatást megrendelő ügyfeleink részére


 1. Kézbesítési megbízott szerződés díja 1 főnek 2 évre 1.662 Ft/hó Bruttó

Kézbesítési megbízási szerződés szerint


 1. A megbízott a külföldi állampolgár részére érkező hivatalos leveleket átveszi
 2. A megbízott a leveleket beszkenneli és e-mailben online továbbítja
 3. Az Ügyfél kötelessége e-mail címét heti rendszerességgel ellenőrizni
 4. A kézbesítési megbízott felelőssége a levélátvétel és a továbbítás
 5. A szerződés lejártát követően a külföldi állampolgárnak kötelessége a szerződést meghosszabbítania vagy új kézbesítési megbízottat választania, és ezt a Cégbíróság felé jeleznie
 6. Levelek szkennelése és továbbítása

Kézbesítési megbízott kötelező, ha a tag külföldi állampolgár, és nem rendelkezik magyarországi lakcímmel!