Mely változások miatt szükséges a cég módosítása?

Cégmódosítás meglepetés nélkül

1.) Cégnév módosítás
A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését.Cégnév módosítása során az egy betű eltérés, vagy hangzásbeli hasonlóság is kizáró ok, minimum 3 betűkarakter eltérésnek kell lennie az új cégnevet illetően a többi, már bejegyzett cégnévhez képest (szám és írásjel nem számít megkülönböztető jelzésnek).
2.) A létesítő okirat módosítása
A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a cégbíróságnak abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más adatát nem érinti.
3.) A tagok személyes adataiban bekövetkezett változás
A vállalkozás cégjegyzékében szereplő bel- vagy kültag, képviselő (ügyvezető, cégvezető, igazgató, vezérigazgató), könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tag, elnök bármely személyes adatában, tehát lakcím, név változás következik be, ezeket a változásokat kötelesek a társaságnak bejelenteni, amely az ügyvezetésen keresztül a Cégbíróságnál vezetett cégnyilvántartásban jegyzett adatok változtatása miatt változásbejegyzési kérelmet köteles benyújtani.
4.) Egyéb, a cégjegyzéket érintő változások
Ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása, cég honlapcímének, email címének bejelentése és módosítása stb. Minden olyan adatra vonatkozó módosulást be kell jelenteni a cégbíróságnak (változásbejegyzési eljárás keretében), amely a cégjegyzékben megjelenik. Általában 30 napos határidőt szab a cégtörvény.
5.) Társasági szerződés módosítása:
5.1.) Vezető tisztségviselőket érintő változások
A vezető tisztségviselők jogviszonya - amennyiben a létesítő okirat másként nem rendelkezik- határozatlan időre szól. Ha a társaság ügyvezetőjének (igazgatójának), felügyelőbizottsági tagjának stb. megbízatása lejárt és azt a tagok (részvényesek) meg kívánják hosszabbítani, vagy a társaság új ügyvezetőt választ, úgy ezt a tényt a cégnyilvántartásban is fel kell tüntetni.
5.2.) Székhely, telephely, fióktelep módosítás
Ha a társaság korábbi székhelyéről bármely okból más címre költözik, úgy azt kötelesek a tulajdonosok 30 napon belül a Cégnyilvántartásba bejelenteni. Ha a társaság székhelye más megyébe kerül át, akkor a cégbíróság az iratokat átteszi az új székhely szerint illetékes cégbíróságra. Ilyen esetekben nem ritkán 30 napot is igénybe vesz az eljárás.
5.3.) Tevékenységi kör bővítés, módosítás
A gazdasági társaságok tevékenységi köreinek módosítását csak a társaság ügyfélkapuján keresztül lehet az illetékes NAV felé jelezni (ezen eljárás díjmentes), mivel 2012. márciusa óta ügyvédi közreműködéssel ezen módosítás nem lehetséges.

Cégmódosítás csomagajánlatok