Milyen cégformát érdemes választani?

Cégalapítás trükközés nélkül

Vállalkozás indítása előtt sok szempontot kell figyelembe venni, nem elegendő azt tudni mit szeretnénk csinálni, hanem, hogy mindezt hogyan akarjuk megvalósítani. Ehhez kell megtalálni a vállalkozás megfelelő jogi formáját, és ki kell választani a számunkra vélhetően legkedvezőbb adózási módot.

A leggyakoribb cégformák a betéti társaság (Bt.) és a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Általánosságban elmondható, hogy Bt.-t kisebb tőkeigényű (akár 5000 Ft tőkével is alapítható), alacsonyabb kockázatú, családi jellegű vállalkozások esetén érdemesebb választani. Kft. alapítása már komolyabb tőkét igényel (2014. március 15-től korlátolt felelősségű társaságot alapítani csak 3 millió Ft törzstőkével lehetséges), magasabb kockázatú vállalkozási forma.

Bt. és Kft. jellemzői

Betéti társaság (Bt.) alapítása
Betéti társaság alapításához legalább két tag szükséges, egy beltag és egy kültag; egy személyes Bt. nincs. A beltag a társaság működéséért teljes vagyonával, korlátlanul felelős, a kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. Bt. alapításnál egy fő tevékenységi kör megjelölése kötelező, ám ezek mellett lehetőség van más tevékenységek feltüntetésére is. A legegyszerűbb gazdasági társaságforma, a társaság tagjai törzsbetétjükkel hozzák létre, az összeg nincs konkrétan meghatározva, akár 2000 forinttal is lehet alapítani.

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) alapítása
Kft. alapítható egy vagy több taggal. Egyszemélyes Kft.-t akkor érdemes alapítani, ha az alapító személyesen végez olyan vállalkozási tevékenységet, amelynek alacsony a költségigénye. A Kft. nagy előnye a Bt.vel szemben, hogy a vállalkozás tulajdonosainak anyagi felelőssége csak a cégben lévő tulajdonrészük erejéig terjed, azaz nem teljes körű. A társasági szerződésben egy fő tevékenységi kör megjelölése kötelező, ám ezek mellett lehetőség van más tevékenységek feltüntetésére is.
A korlátolt felelősségű társaság alapító tőkéje 2014. március 15. óta 3.000.000 Ft. Ezt az összeget a társaság alapításakor teljes egészében, vagy az alapító(k) által vállalt egy részét (pl. 100.000 Ft-ot) a társaság rendelkezésre kell bocsájtani. Amennyiben nem a teljes tőke kerül befizetésre, a társaság létesítő okiratában meg kell határozni a tőke kiegészítésének végső időpontját.

Mennyibe kerül a Bt. és a Kft. alapítás?

Mennyibe kerül egy Bt. alapítása?
1.) cégbejegyzési illeték díja 0 Ft*
2.) az ügyvédi költség díja 15.000 Ft-tól
3.) a székhelyül megjelölt ingatlan tulajdonlapjának ellenőrzése
4.) cég bélyegző készítés - melyet a Logosz csomagajánlat tartalmazza

Mennyibe kerül egy Kft. alapítása?
1.) cégbejegyzési illeték díja : 0 Ft*
2.) JÜB (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer) lekérdezés díja: 1.700 Ft / fő (minden azonosítandó személynek fizetnie kell – mindenkinek, aki aláír) Logosz cégcsoport ezt a díjat átvállalja
3.) tulajdoni lap díja az ingatlan (székhely, telephely, fióktelep után is) tulajdoni lapjának ellenőrzése - Logosz cégcsoport ezt a díjat átvállalja

* 2017. március 16-tól az Itv. 45.§ /1a/ valamint a Ctv. 20.§ /2a/ bekezdése alapján az alábbi cégformák - mind az általános, mind az egyszerűsített bejegyzésre - irányuló eljárás illetékmentes: Kft., Bt., Kkt., és Szociális szövetkezet. A Zrt. esetében az illeték kötelezettség megmarad.

Mi a cégalapítás menetrendje?

Az alapítás bejegyzési eljáráshoz elengedhetetlen a kötelező eljárási illeték, amelynek fizetése banki átutalással történik.
A cégalapítás egyik legfontosabb eleme, a tagok és ügyvezetők adatainak rendelkezésre állása. Ezen adatok érvényes okmányokkal igazolandóak (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, jogosítvány, útlevél stb.). Az alapítandó társaság adatainak meghatározása után ügyvéd által szerkesztett létesítő okirat (alapító okirat, társasági szerződés) és további, a bejegyzési eljáráshoz szükséges okiratok elkészítésére kerül sor. Ezen okiratok aláírása után, az eljárási illeték becsatolásával a társaság bejegyzési kérelem elektronikus úton kerül továbbításra az illetékes cégbírósághoz.
A társaság bejegyzéséről és nyilvántartásba vételéről végzésben határoz a bíróság, mely tartalmazza a társaság cégjegyzékben megjelenő adatait. A bejegyzés keltét követő 8 naptári napon belül a társaság számláját meg kell nyitni, és a létesítő okiratban meghatározott tőkét a számlára be kell fizetni.

Cégalapítás csomagajánlatok